• Demenssjukdom

   vardstryckan_bergkalla

   Vårdstyrkans utbildningsenhet erbjuder utbildning för medarbetare inom demensvård och omvårdnadsetik. 

   Utbildningen utvecklar kunskapen kring bemötandefrågor inom demensvården, ökar förståelse och insikt, och stärker självförtroende och kompetens i arbetsteamet. Utbildningen avser en grundläggande basutbildning inom demensvård och omvårdnadsetik på sex kurstillfällen à 2,5 timmar.

   Deltagaren ska efter avslutad kurs ha god kunskap om:

   • Det friska åldrandet
   • Alzheimers sjukdom
   • Vaskulära demenstillstånd samt frontallobsdemens
   • Palliativ vårdfilosofi samt konsten att vårda
   • Arbetsmetodik, verktyg och förhållningssätt
   • Kommunikation

   Vi skräddarsyr tider för utbildning så att de passar dig och ditt företag.

   Vill du veta mer?

   Madeleine-ErikssonJag heter Madeleine Eriksson och har hand om utbildningsfrågor. Kontakta gärna mig så svarar jag på dina frågor! Du når mig lättast under kontorstid på tel: 08-732 24 82 eller e-post: madeleine.eriksson@vardstyrkan.se.

  Våra utbildningar

  Kontakta oss

  Tveka inte att kontakta oss med dina funderingar. Vi finns till för dig!

  Kontakta oss