• Coronauppdatering 27/7

  Coronauppdatering 27/7

  Socialstyrelsen har gått ut med information att anhöriga kan få möjlighet att komma och besöka sina närstående på äldreboenden om de har antikroppar och är symtomfria. Det är mycket välkommet, men samtidigt svårt för oss att hantera. Vi vill givetvis att närstående ska ha möjlighet att besöka oss. Samtidigt vill vi säkerställa att antikroppstest med

  Read more →
 • Coronauppdatering 13/7

  På Bergkälla har försökt gjorts med att kunna tillåta besök under ordnade former utomhus med strikta regler kring exempelvis antal besökande och avstånd till boende. Tyvärr har inte dessa regler följts på ett bra sätt, vilket tyvärr har lett till att vi måste införa ett totalt besöksförbud igen. Det är naturligtvis mycket tråkigt för oss,

  Read more →