• Utveckling

   Vårdstyrkan utvecklas hela tiden. Våra medarbetare erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling i form av vidareutbildningar inom verksamheten.

   Utveckling är en av våra fyra hörnstenar och vi har som mål att alltid vara uppdaterade med den senaste forskningen och tekniken inom vårt område.

   Kvalitet hänger ihop med utveckling och är ett viktigt begrepp inom Vårdstyrkan. Vi arbetar systematiskt efter vårt eget kvalitetsledningssystem, Full Fokus, för att säkra att alla parametrar mäts och analyseras. Både Bergkälla och Allégården registrerar i Senior Alert, Palliativa registret och BPSD-registret. Är du mer intresserad av vårt kvalitetsarbete kan hitta patientsäkerhetsberättelser och kvalitetsberättelser för våra verksamheter här.

   Vi arbetar även ständigt med att minska sjukfrånvaron i våra verksamheter. En viktig del i det arbetet är vår nolltolerans för sjuknärvaro. Under 2016 hade Vårdstyrkan en sjukfrånvaro på i snitt 4,48%. Det vi räknat är korttidsfrånvaron, alltså sjukfrånvaro kortare än 60 dagar.

   Som ett litet, flexibelt och lyhört företag vill vi vara det självklara valet både för våra vårdtagare och medarbetare. Det ska kännas tryggt och utvecklande att åldras. Eller som en av våra medarbetare väljer att uttrycka det:

   Det roliga tar ju inte slut på 75-årsdagen!

   Vill du veta mer?

   Marita_EerolaJag heter Marita Eerola och är VD för Vårdstyrkan. Har du några frågor angående företaget är du välkommen att kontakta mig. Du når mig lättast under kontorstid på tel: 08-732 24 81 eller e-post: marita.eerola@vardstyrkan.se.

  Om Vårdstyrkan

  • Utveckling

   Våra medarbetare erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling.

  • Jobba hos oss

   Som arbetsgivare står vi för långsiktigt förtroende och lojalitet.

  • Miljöprofil

   Vi har ett miljöombud på arbetsplatsen som aktivt engagerar sig i miljöfrågor.

  • Kontakt

   Du är alltid välkommen att kontakta oss.

  Kontakta oss

  Tveka inte att kontakta oss med dina funderingar. Vi finns till för dig!

  Huvudkontor
  Gribbylundsvägen 9
  187 62 Täby
  Karta

  Tel: 08-732 24 80

  Kontakta oss