Besöksförbud i Sollentuna på äldreboende 2020-12-03

Folkhälsomyndigheten har med anledning av spridningen av Coivd19 i Sollentuna beslutat om besöksförbud på äldreboenden i Sollentuna. Beslutet gäller fram till den 13/12 och kan förlängas.

Undantag kan göras från besöksförbudet under vissa specifika omständigheter och beslut om detta fattas av verksamhetschef.

Kontakta ditt boende för mer information.

Information om detta på kommunens hemsida:

https://www.sollentuna.se/nyheter–press/nyhet-omsorg–stod/beslut-om-tillfalligt-besoksforbud-pa-aldreboenden-i-sollentuna/