Besöksförbud på äldreboenden i Sollentuna Uppdatering! 2020-12-22

Folkhälsomyndigheten har med anledning av spridningen av Coivd19 i Sollentuna beslutat om besöksförbud på äldreboenden i Sollentuna. Beslutet gällde fram till den 22/12 och har nu förlängts till den 12 januari 2021

Undantag kan göras från besöksförbudet under vissa specifika omständigheter och beslut om detta fattas av verksamhetschef.

Kontakta ditt boende för mer information

Information om detta på kommunens hemsida:

https://www.sollentuna.se/kommun–politik/trygghet-och-sakerhet/information-om-det-nya-coronaviruset/vard-och-omsorg/

https://www.sollentuna.se/nyheter–press/nyhet-omsorg–stod/beslut-om-tillfalligt-besoksforbud-pa-aldreboenden-i-sollentuna/