Besökstopp på Bergkälla och Rådan 202-11-12 – 2020-12-13

Kommunen har med anledning av den ökade samhällsspridning beslutat om ett Besökstopp på äldreboenden i Sollentuna kommun. Se länkar nedan för mer information, om du har frågor om din närstående kontakta boendet direkt. Om du har frågor om besöksstoppet kontaktar du Sollentuna kommun.

Telefon: 08-579 210 00

E-post: kontaktcenter@sollentuna.se

 

Besöksstopp SÄBO 13 dec

Protokollsutdrag, VONAU 2020-11-24, § 48

Ordförandebeslut gällande besöksstopp på Sollentuna kommuns särskilda boende för äldre (002)