Corona (Covid-19)

Det rådande läget i Sverige och i världen är något ingen av oss hade kunnat förutse, ens för några veckor sedan. Vi har alla snabbt och drastiskt behövt omprioritera vad som är viktigt i våra liv och i vår vardag. För oss i Vårdstyrkans innebär det en stor belastning och mycket hårt arbete, på olika sätt och på flera plan. Vi vädjar om förståelse för att det kan vara en längre svarstid än vanligt om du mejlar eller ringer oss. Vi kommer att skriva uppdateringar löpande om vårt arbete här i bloggen, som vi rekommenderar dig att följa. Läs gärna även, för din egen skull, Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd som utkom den 1/4 2020.

Vi arbetar ständigt med en nolltolerans mot sjuknärvaro för vår medarbetare, vilket nu har blivit än viktigare. Sjukfrånvaron är av förklarliga skäl hög vilket leder till en hög belastning för de som är på plats och arbetar och för våra schemaläggare som febrilt jobbar med att få in vikarier. Än så länge har det gått bra, tack vare våra fantastiska medarbetare.

Vi är vana att arbeta med basala hygienrutiner. Handsprit, engångshandskar och engångsförkläden är en del av vår vardag. Vi har dessutom köpt in en stor mängd ytterligare skyddsutrustning i form av munskydd och visir. Vi använder skyddsutrustning: handskar, munskydd, förkläden och handsprit i alla omvårdnadssituationer. Vid sjukdom eller misstänkt sjukdom hos en vårdtagare använder vi även visir, detta i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Våra boenden

Vi har besöksstopp på våra boenden sedan den 10/3. Vi ber er att respektera detta för våra boendes säkerhet. Vi ser mycket positivt på olika typer av digital kontakt, exempelvis videosamtal, utöver vanliga telefonsamtal. Tyvärr har vi inte möjlighet under rådande omständigheter att tillhandahålla utrustning, men vi tar gärna emot plattor, smartphones eller liknande med rätt programvara installerad. Vi bistår med handräckning och internet. Märk gärna utrustningen med vårdtagarens namn och se till att den inte är låst med lösenord eller annat.

 

Vår hemtjänst

Vi rekommenderar närstående att inte besöka Vårdstyrkans vårdtagare inom hemtjänsten, eller andra äldre närstående eller släktingar heller, för den delen. Detta, givetvis, för att minska den fysiska sociala kontakten och därmed risken för smittspridning. Vi minskar den fysiska närheten bland annat genom att i högre utsträckning exempelvis lämna matlådor utanför dörren istället för att komma in.

Vårdtagare kommer möjligen kunna behöva träffa annan personal än vanligt. Det kan delvis bero på att vi inte tillåter personal att besöka både friska och sjuka vårdtagare. Har vi vårdtagare som är sjuka eller misstänkt sjuka kommer vi att ha personal som besöker endast dem.

 

Vår dagverksamhet

Vår dagverksamhet är stängd tills vidare, på inrådan av Täby kommun.