Coronauppdatering 13/7

På Bergkälla har försökt gjorts med att kunna tillåta besök under ordnade former utomhus med strikta regler kring exempelvis antal besökande och avstånd till boende. Tyvärr har inte dessa regler följts på ett bra sätt, vilket tyvärr har lett till att vi måste införa ett totalt besöksförbud igen. Det är naturligtvis mycket tråkigt för oss, och det boende på Berglälla, eftersom en nyckelfaktor för ett optimalt välmående är kontakt med nära och kära. Vi har idag inga misstänkt smittade eller smittade med Covid-19. Personal använder visir i hela huset och ytterligare skyddsutrustning vid misstanke om eller konstaterat fall av Covid-19.

På Rådan finns möjlighet att genomföra kortare besök på balkong eller altan. Även här är det givetvis viktigt att följa reglerna kring besöken, för de boendes säkerhet. Vi har idag inte heller på Rådan några misstänkt smittade eller smittade med Covid-19. Personal använder visir i hela huset och ytterligare skyddsutrustning vid misstanke om eller konstaterat fall av Covid-19.

I hemtjänsten finns inte heller några smittade eller misstänkt smittade med Covid-19. Vi fortsätter att använda skyddsutrustning.

Dagverksamheten är fortsatt stängd tills vidare.