Coronauppdatering 15/6

På våra boenden jobbar vi för fullt med att förhindra att en andra våg sveper in, genom förebyggande insatser. Alla vårdtagare och all personal är testade för antikroppar. I nuläget finns ett konstaterat fall av Covid-19 på Bergkälla, givetvis på isolerad avdelning, och inget fall på Rådan. Vi har gott om skyddsutrustning och följer gällande riktlinjer.

En faktor i dessa tider, som är viktig att inte glömma bort, är risken för våra boende att drabbas av nedstämdhet då man inte har möjlighet att träffa sina nära och kära. Vi arbetar varje dag med samtal och aktiviteter för att motverka detta i så stor grad som möjligt. Fortfarande råder besöksförbud, men vi håller på att se över möjligheter för att kunna ta emot besök.

I hemtjänsten finns fortfarande inga nya fall. Även här jobbar vi med förebyggande åtgärder för att undvika en andra våg. Vi har gott om skyddsutrustning som används i enlighet med gällande riktlinjer. Vi jobbar aktivt med hygienen och tvättar alla personalkläder i lokalen. Vi har en fortgående dialog kring basala hygienrutiner, som all personal fått en uppdaterad utbildning kring, och all personal som känner minsta symptom stannar hemma.

Dagverksamheten är fortsatt stängd tills vidare.