Coronauppdatering 27/7

Socialstyrelsen har gått ut med information att anhöriga kan få möjlighet att komma och besöka sina närstående på äldreboenden om de har antikroppar och är symtomfria. Det är mycket välkommet, men samtidigt svårt för oss att hantera. Vi vill givetvis att närstående ska ha möjlighet att besöka oss. Samtidigt vill vi säkerställa att antikroppstest med positivt resultat från tillförlitliga tester har gjorts innan vi tillåter besök inomhus.

Därför kommer vi även fortsättningsvis endast tillåta besök utomhus, enligt rutiner på respektive boende. Kontakta sjuksköterska för ytterligare information om vilka riktlinjer som gäller vid besök.

Vi kommer återkomma med riktlinjer för hur vi ska hantera besök inomhus.

Inom hemtjänsten pekar utvecklingen fortsatt i positiv riktning och dagverksamheten är fortsatt stängd tills vidare.