Coronauppdatering 28/5

Besöksförbud råder fortfarande på våra äldreboenden. Men man kan fortfarande använda sig av videosamtal för att få träffa sina anhöriga. Man kan också prata från balkongen. Kontakta aktivitetsansvarig på respektive boende så ser vi till att ordna en träff.

Vi fortsätter jobba med handledning och utbildning för vår personal, som är fantastiskt måna om våra äldre. Det handlar om kontinuerlig uppdatering kring basala hygienrutiner och användning av skyddsutrustning.

Vi fortsätter använda visir på båda våra boenden i hela verksamheten ett tag till och vi behåller isoleringsavdelningen på Bergkälla, så vi även fortsättningsvis är förberedda. I Rådan finns inte längre några smittade vårdtagare.

I hemtjänsten finns idag inga kända smittade vårdtagare. Vi fortsätter använda skyddsutrustning och personalen som besöker smittade vårdtagare kommer inte att besöka vårdtagare med misstänkt smitta.

Även hemtjänstpersonalen utbildas kontinuerligt kring basala hygienrutiner och användning av skyddsutrustning. Vi har också fått ännu fler personalkläder som tvättas varje dag i lokalerna i respektive kommun.

Dagverksamheten är fortsatt stängd.