Coronauppdatering Bergkälla

Vi har nu inga fall av konstaterad eller misstänkt Covid-19 på Bergkälla. Vi jobbar nu ännu mer strukturerat med aktiviteter, som promenader och andra utomhus- och inomhusaktiviteter, för att i möjligaste mån lindra nedstämdhet som kan uppstå av isoleringen som besöksförbudet innebär. Frisk luft, och att få se sig omkring i omgivningarna ser vi som en viktig pusselbit i ett gott mående.

Traditionellt midsommarfirandet genomfördes, med hänsyn till social distansering som fortfarande är mycket viktigt, speciellt på äldreboenden. På Bergkälla råder fortfarande besöksförbud, men det finns möjlighet att boka tid för en träff utomhus med din närstående, genom aktivitetsansvarige Sandra.

Vi har upprättat några förhållningsregler som vi vill att man håller sig till under mötet, för att undvika att smitta åter tar sig in på boendet:

  • Du eller den du besöker skall givetvis inte vara smittad eller misstänkte smittad med Covid-19. Besöket sker på eget ansvar och du som besöker behöver själv avgöra att besöket inte utgör en hälsorisk för den du besöker eller dig själv.
  • Maximalt tre närstående över 15 års ålder tillåts besöka den boende vid varje tillfälle.
  • Alla besökare håller avstånd på minst 2 meter från varandra och den boende.
  • Besöket hålls på av boendet anvisad plats, utan undantag.
  • Ingen gemensam förtäring, ni kan alltså inte dela fika, bakverk, frukt etc.
  • Längden på besöket bestäms innan med personal på boendet och du ansvarar för att tiden hålls.

Tack för att du visar hänsyn!