Information besök Rådan 2021-02-02

2021-02-01

Information till Dig som ska besöka en närstående på Rådan.

210203 öppnar Rådan åter upp för besök och du är som närstående välkommen att besöka din anhöriga. Kommunens MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska) avråder dock från besök fram till 210210 med anledning av vaccinationsläget.
Vi vill att du tar del av nedanstående och gör ditt bästa för att följa det.
Vi förutsätter att du eller den du besöker inte själv är smittad eller är misstänkt smittad vid tillfället för besöket, vid minsta symtom ber vi dig att inte komma på besök
Besöket sker på eget ansvar och du som besöker behöver själv avgöra att besöket inte utgör en hälsorisk för den du besöker, medboende eller dig själv.
Regler för besöket:
  1. Maximalt två (2) närstående tillåts besöka den boende vid varje tillfälle. Om ni är fler eller har med barn under 10 år ser vi gärna att besöket sker utomhus.
  2. När du kommer till Rådan ber vi dig använda handspriten som står utställd och gärna även använda visir eller munskydd som erbjuds vid entrén. Visiret är flergångs och vi ber dig att behålla visiret för att använda igen vid nästa besök då det ska desinficeras i entrén.
  3. Du håller ett avstånd på minst 2 meter och har ingen närkontakt med den boende.
  4. Besöket sker i vårdtagarens lägenhet, inga besök sker i gemensamhetsutrymmet på avdelningen.
  5. Du bokar tid hos sjuksköterskan på mail: radan@vardstyrkan.com
  6. Besöken bör ske under följande tider: 10.00-11.30, 13.00-16.00 eller 17.30-19.00.
Jag hoppas att vi gemensamt hjälps åt att följa ovanstående så vi med detta kan skydda våra vårdtagare att utsättas för Covid-19
 Annika Gunnestad, verksamhetschef.