Information om rekommendationer för besökare till äldreboenden

2021-02-17

Nedan redovisas de rekommendationer som finns för Dig som besöker ett äldreboende, dessa rekommendationer behöver Du följa för att besöket ska vara säkert. Du som besökare ansvarar själv för att vara informerad och att Du följer dessa rekommendationer.
Rekommendationerna gäller även om du är vaccinerad eller har antikroppar.

Förutsättningar för besöket är att besökare:

• är symtomfria.
• avvaktar med besök om någon i hens hushåll har en misstänkt eller pågående covid-19
infektion eller om besökaren varit i kontakt med någon med covid-19 senaste 14 dagarna.
• avvaktar med besök minst en vecka om hen varit utomlands.
• bär kirurgiskt munskydd IIR under hela besöket för att ytterligare minska smittspridning
av covid-19 inom verksamheten.
• rekommenderas att vara max 2 besökare per patient.
• inte vistas i allmänna utrymmen inom boendet.
• undviker kontakt med andra än sin närstående i samband med besöket.
• meddelar den verksamhetsansvarige om hen inom ett dygn efter besöket får symtom som
vid covid-19.

Hela rekommendationen finns här:

https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/covid-19/riktlinjer-sabo/viii-rekommendationer-vid-besok-pa-sabo.pdf