Information till Dig som ska besöka en närstående på Bergkälla 2020-10-01

Lokal rutin för besök på Bergkälla Äldreboende

 

Ring gärna innan för att höra om hur er anhörige/bekant mår innan besöket.

Undvik gärna att komma under måltider.

Använd handsprit och om du behöver vara närmare än 2 meter använd de visir som tillhandahålls.

 Besöket går till enligt följande:

 Personal möter upp er i entrén och följer er till er anhörig/bekants lägenhet.

  • Maximalt 2 besökare per besök
  • Besöket sker i er anhörig/bekants lägenhet. Vistelse i övriga utrymmen rekommenderas ej. Detta för att minska eventuell smittspridning. Avstånd på 2 meter bör hållas
  • Om du har symtom så stanna hemma
  • Om ni är i behov av hjälp under besöket eller när nu är klara med besöket så; ring på larmklockan om ingen personal finns i närheten
  • Personal följer med er ut

Tomas Bergius

Verksamhetschef