Information till Dig som ska besöka en närstående på Rådan 2020-10-01

2020-09-29

Information till Dig som ska besöka en närstående på Rådan.

201001öppnar nu Rådan åter upp för besök och du är som närstående välkommen att besöka din anhöriga.

Dock vill vi att du tar del av nedanstående gör ditt bästa för att följa det. Vi förutsätter att du eller den du besöker inte själv är smittad eller är misstänkt smittad vid tillfället för besöket.

Besöket sker på eget ansvar och du som besöker behöver själv avgöra att besöket inte utgör en hälsorisk för den du besöker eller dig själv.

Regler för besöket:

  1. Maximalt två (2) närstående över 10 års ålder tillåts besöka den boende vid varje tillfälle. Om ni är fler eller har med barn över 10 år ser vi gärna att besöket sker utomhus.
  2. Du håller ett avstånd på minst 2 meter och har ingen närkontakt med den boende.
  3. Besöket sker antingen i gemensamhetsutrymmet på bottenplanet eller i vårdtagarens lägenhet, inga besök sker i gemensamhetsutrymmet på avdelningen.
  4. Du bokar tid hos sjuksköterskan på mail: radan@vardstyrkan.com
  5. Besöken bör ske under följande tider: 10.00-11.30, 13.00-16.00 eller 17.30-19.00.
  6. När du kommer till Rådan ber vi dig använda handspriten som står utställd och gärna även använda visir eller munskydd som erbjuds vid entrén.
  7. När du kommer möts du av en besöks värd som kommer hjälpa dig till rätta.

Jag hoppas att vi gemensamt hjälps åt att följa ovanstående så vi med detta kan skydda våra vårdtagare att utsättas för Covid-19

Annika Gunnestad, verksamhetschef.