Möt personalen

Vår personal har hög kompetens och på våra boenden finns alltid sjuksköterska på plats. Vi värnar om att ha hög bemanning på avdelningarna vid alla tider och hos Vårdstyrkan finns det som regel minst två medarbetare per åtta vårdtagare.

Genom sjuksköterskegruppens omsorg och kompetenser, är vi stolta över att ha en medicinskt ansvarig arbetsledning och personal i tjänst på Vårdstyrkan dygnet runt.

För att ständigt utveckla och stärka kompetensen hos personalen, skräddarsyr vi utbildningsprogram för alla medarbetare. Oavsett yrkesområde, från kökspersonal, vårdbiträden till undersköterska, får alla möjlighet till personlig utveckling.

Självklart är kollektivavtal tecknat med Vårdföretagarna.

Visste du att

Alla våra medarbetare har minst 10 års erfarenhet inom vårt område.