Närståendebrev 20171211 Bergkälla

Hej!
Här kommer lite information från Bergkälla nu när det börjar närma sig jul och nyår.
Mycket att tänka på i dessa tider men förhoppningsvis infinner sig julefriden för Er alla så småningom och vi kanske till och med får en vit jul vilket vore trevligt så här i mörkret.
Vi har slutfört vaccinationen för årets säsongsinfluensa och alla som kan få och har önskat, har fått sitt vaccin. Vi tackar för att ni hjälper oss att minska smittspridning och desinfekterar Era händer i samband med att Ni kommer och går till avdelningen så att vi minskar risken för att Ni och våra gamla insjuknar i infektioner som kan förebyggas.
Det finns allergi mot många av de växter som man tar med under julen varför vi ber Er att inte köpa med Er växter såsom hyacint, julstjärnor och andra starkt doftande växter, även inne hos de boende undanber vi oss eftersom vi har personal som är allergisk. 
Som tidigare kommer det finnas möjlighet att äta jullunch hos oss på julafton, 150 kr/tallrik och ni måste beställa senast den 15/12. Om man inte beställer kan man inte räkna med att få någon mat, ni beställer eller meddelar till personalen hur många portioner ni vill ha. Ni kan välja att äta inne på Er närståendes rum om Ni är fler än tre som kommer. Vi iordningställer även samlingssalen och konferens rummet på plan 3 för Er som är lite fler då det är begränsat med utrymme i avdelningarnas matsalar.
Rekryteringen av ersättare för Sjuksköterska Lee är nu äntligen färdig, som ni kanske vet är det svårt att hitta sjuksköterskor men vi är väldigt nöjda med denna rekrytering. Återkommer med namn och datum när hon börjar lite senare.
Som jag nämnde i förra brevet planerad vi att återgå till att servera lunch kl 12:30 vilket vi nu har gjort, serveringstider finns uppsatta på avdelningarna så att ni kan se när vi serverar olika måltider. Vi är tacksamma om Ni respekterar våra mattider och inte kommer eller går i samband med att man redan satt sig till bords i matsalen, då det kan skapa oro hos Era närstående eller deras grannar på avdelningen.
All personal har under november fått utbildning i Kost och måltidspolicy för Vårdstyrkan som är framtagen av vår dietist Leena Nilsson, utbildningen syftar till att öka kunskapen om kost och näring till äldre och att vi blir bättre på att identifiera risk för undernäring men även hur man kan komma till rätta med det. Vi arbetar tillsammans kring detta, sjuksköterska och undersköterska men även arbetsterapeut och sjukgymnast finns med. Läkare och dietist kan också involveras om behov uppstår.
På lucia får vi fint besök från en förskola i närheten som lussar för våra boende under luciadagen.
Som alltid är ni välkomna att höra av Er om ni har synpunkter eller frågor kring verksamheten.