Vård och boendeformer

Det ska kännas tryggt och utvecklande att åldras. Därför erbjuder Vårdstyrkan många typer av vård och äldreboenden för olika behov. Vi vill också vara det självklara valet för dig som behöver hjälp i det egna hemmet.

Vi bedriver en mängd olika verksamheter inom Vårdstyrkan, både på Allégården i Täby och på Bergkälla i Sollentuna:

 • Vårdboende för äldre med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Finns på Allégården och Bergkälla.
 • Gruppboende för äldre med minnesproblematik. Finns på Allégården och på Bergkälla.
 • Korttidsvård för äldre med behov av rehabilitering eller avlastning i samband med anhörigvård under kortare perioder. Finns på Allégården.
 • Växelvård för kontinuerlig avlastning i samband med vård i hemmet av närstående. Finns på Allégården.
 • Trygghetsvistelse som innebär vistelse i max 14 dagar, i samband med akuta vårdbehov. Finns på Allégården.

Vårdstyrkan har även hemtjänst och dagverksamhet i Täby kommun för personer som kan och vill bo kvar i det egna hemmet.

Om vår hemtjänst

 • Vårdboende

  För dig som med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

 • Gruppboende

  För dig som behöver hjälp och har någon typ av minnesproblematik eller en demensdiagnos.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss med dina funderingar. Vi finns till för dig!

Kontakta oss