Vårdstyrkan – vår bakgrund och kompetens

Vår verksamhet inom Vårdstyrkan präglas av våra fyra hörnstenar: Respekt, Delaktighet, Insyn och Utveckling.

Genom ett gott samarbete och en öppen, förtroendefull relation till dig som vårdtagare och kund vill vi skapa möjligheter till en social gemenskap och en trygg, innehållsrik tillvaro.

Företaget grundades i november 2007 av tre kollegor och är idag ett aktiebolag med Marita Eerola, som även är företagets VD, som ägare. Hon har lång erfarenhet inom äldreomsorgen och har tidigare arbetat inom Täby kommun med just äldrevård.

Ur arbetet inom kommunen föddes idén om att skapa en verksamhet för äldrevård utöver det vanliga. Tankarna tog form i Vårdstyrkan som kännetecknas av hög kvalitet, både för vårdtagare och medarbetare.

Utbildning ligger hela tiden nära hjärtat i verksamheten. Företagets ledning, som består av Marita Eerola (VD och ägare), Johan Johansson (ekonomichef), Annika Gunnestad (vård- och omsorgschef samt verksamhetschef på dagverksamheten) Tomas Bergius (verksamhetschef Bergkälla), och Jan Blomkvist (verksamhetschef  Vårdstyrkans Hemtjänst) har specialistkunskaper inom sina specifika områden.

Medarbetarna får kontinuerligt utveckla sin kompetens, delta i studiebesök och andra motiverande aktiviteter. Vi är övertygade om att kontinuerlig utbildning skapar yrkesstolthet och inspiration samt att det i sin tur leder till större arbetslust och ett ökat engagemang. Glädjen hos personalen överförs sedan till det viktigaste för vår verksamhet – vårdtagarna.

Vi på Vårdstyrkan vill göra skillnad för våra vårdtagare och kunder, som det lilla företaget som känns nära, tryggt och utvecklande. Hos oss ges du alltid möjlighet att påverka och komma med synpunkter. Vår ambition är att ha så få beslutsnivåer som möjligt inom organisationen och tydliga kontaktpersoner till vilka du kan vända dig. Vi vill vara ditt självklara val i vården och omsorgens alla led.

Vårdstyrkan värnar om din integritet. Vi har etiska regler och följer självklart gällande lagstiftning avseende datalagring, som GDPR. Läs gärna dokumenten nedan som berör ämnena etiska regler och säkerhet.

Filer för nerladdning och externa länkar

Här kan du läsa Bergkällas Patientsäkerhetsberättelse för 2017.

Ladda ner PDF

Här kan du läsa Hemtjänstens Kvalitetsberättelse för 2017/2018.

Ladda ner PDF

Här hittar du Socialstyrelsens årliga jämförelse ”Äldreguiden” där alla äldreboenden och all hemtjänst i hela Sverige listas efter ett flertal kvalitetsparametrar.

Äldreguiden

Här kan du läsa om Vårdstyrkans dataskydds- och integritetspolicy

Ladda ner dataskyddspolicy
Ladda ner integritetspolicy för personal

Vill du veta mer?

Marita_EerolaJag heter Marita Eerola och är VD för Vårdstyrkan. Har du några frågor angående företaget är du välkommen att kontakta mig. Du når mig lättast under kontorstid på tel: 08-732 24 81 eller e-post: marita.eerola@vardstyrkan.se.

Om Vårdstyrkan

 • Utveckling

  Våra medarbetare erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling.

 • Miljöprofil

  Vi har ett miljöombud på arbetsplatsen som aktivt engagerar sig i miljöfrågor.

 • Kontakt

  Du är alltid välkommen att kontakta oss.

 • Jobba hos oss

  Som arbetsgivare står vi för långsiktigt förtroende och lojalitet.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss med dina funderingar. Vi finns till för dig!

Huvudkontor
Gribbylundsvägen 9
187 62 Täby
Karta

Tel: 08-732 24 80

Kontakta oss