vårdstyrkan kvinna äldreboende

Om Vårdstyrkan

 

Våra värderingar och arbetssätt

Vårdstyrkan bildades 2007 av Marita Eerola. Hennes idé var att skapa en äldrevård som kändes nära, tryggt och utvecklande, präglat av omtanke och hög kvalitet.

Vår idé är att erbjuda tjänster i hela vårdkedjan – dagverksamhet för demenssjuka och de som har socialt behov, hemtjänst för den som behöver service och vård i egna hemmet och plats på äldreboende när det inte går längre att bo hemma. Vi är verksamma i Täby och Sollentuna kommun. Sedan 2020 ingår Vårdstyrkan i Atvivagruppen.

Vårdstyrkans verksamhet präglas av våra värderingar – respekt, delaktighet, insyn och utveckling. De ligger som grund för goda relationer mellan oss och vårdtagare, anhöriga och kollegor och skapar möjligheter för social gemenskap och en trygg och innehållsrik tillvaro.

Inom Vårdstyrkan arbetar vi utifrån ett salutogent förhållningssätt. Det innebär ett helhetsperspektiv som fokuserar på det positiva som finns hos varje individ och i dess omgivning. Vi tar vara på det friska, utgår från den enskildes resurser, stärker individens egenmakt och försöker skapa en tillvaro som känns meningsfull, begriplig och hanterbar.

Kvalitet

Vårt mål är att Vårdstyrkan ska ha den allra högsta kvaliteten och de nöjdaste kunderna. Det uppnår vi med vårt kvalitetsarbete där varje enskild medarbetare är medveten om sin roll. Vi arbetar strukturerat och utvecklar ständigt vår organisation. Genom resultat från kundundersökningar, synpunkter och klagomål så får vi underlag för förbättringsprojekt.

Vi arbetar aktivt med olika projekt för att ständigt utveckla kvaliteten. Det kan handla om fallprevention och risk för undernäring eller digitala projekt där hemtjänstkunden kan sätta ett omedelbart betyg på vår insats.

Händelser och avvikelser

All personal har skyldighet att rapportera in händelser i verksamheten i vårt kvalitetsledningssystem. Därefter ska händelserna analyseras och utredas för att vi ska kunna föreslå förbättringsförslag. Målet är att händelserna inte ska upprepas igen.

Personalen får utbildning i händelsehantering. Allvarliga händelser, som övergrepp, vanvård och andra missförhållanden ska alltid bli föremål för utredning enligt Lex Sarah eller Lex Maria.

Medarbetare

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Inom Vårdstyrkan arbetar sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor och vårdbiträden. Vi är en trygg arbetsgivare och erbjuder självklart kollektivavtal och avtalsförsäkringar. Som medarbetare får man kontinuerligt utveckla sin kompetens genom utbildningar, studiebesök och föreläsningar. Vi ger möjlighet till egna ansvarsområden för den som vill få större utmaningar.

Huvudkontor

Cecilia Halvars Öhrnell

VD

08-732 24 81

Johan Johansson

Ekonomichef

08-732 24 88

Styrelse och ägare 

Vårdstyrkan ingår i Atviva-gruppen.
I styrelsen för Vårdstyrkan sitter Marita Eerola, Johan Fredriksson och Magnus Ekqvist. Ordförande i styrelsen är Mikael Lindh.

Nyckeltal (2022)

Omsättning: 125 522 285 tkr
Antal medarbetare: 150
Antal platser särskilt boende:106
Antal hemtjänstkunder: 350

Visselblåsarfunktion 

På AB Vårdstyrkan i Stockholm strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma.

Varför visselblåsa?

Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Whistleblower Partners visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här: Whistleblower Partners visselblåsarkanal: Whistleblower Partners visselblåsarkanal

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom AB Vårdstyrkan i Stockholm. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy (se nedan).

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt.

Har du fler frågor?

Har du fler funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Behandling av personuppgifter 

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och om vår visselblåsarfunktion.

Här kan du ladda ner:

Policy för dataskydd och integritet

Vårdstyrkans fullständiga Visselblåsarpolicy

Vårdstyrkan

AB Vårdstyrkan i Stockholm har sitt säte i Täby, där vi driver Vårdstyrkans Hemtjänst och dagverksamhet.

Vi finns även i Sollentuna där vi driver  äldreboendet Rådan samt Vårdstyrkans Hemtjänst.

AB VÅRDSTYRKAN I STOCKHOLM
Gribbylundsvägen 9
187 62 Täby

info@vardstyrkan.se
Följ oss på Facebook


© 2022 AB Vårdstyrkan i Stockholm. Skapad av Windh Digital.